Referencje

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa (AEP) / Audyt Efektywności Energetycznej (AEE)

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi listami referencyjnymi

Mostostal Kraków S.A.

Niniejszym potwierdzam, że w październiku 2016 roku konsorcjum EIDOS EnMS Polska wykonało na zlecenie Mostostal Kraków S.A. usługę polegającą na wykonaniu audytu efektywności energetycznej realizowanego w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej w zakładach Mostostal Kraków S.A. oraz obsługę procesu polegającego na opracowaniu dokumentacji przetargowej dla przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 21 września 2016 roku.

Potwierdzam, że usługi zostały wykonane profesjonalnie i z zachowaniem należytej staranności. Polecam konsorcjum EIDOS EnMS Polska jako rzetelnych wykonawców audytów efektywności energetycznej i obsługi dokumentacji związanej z możliwością pozyskania świadectw efektywności energetycznej.

– Andrzej Kaczan, Prezes Zarządu

ROSSMANN

Niniejszym potwierdzam, że konsorcjum EIDOS EnMS Polska przeprowadziło dla ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. św. Teresy 109, audyt energetyczny przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, w oparciu o wymagania norm z rodziny PN-EN 16247. Realizację usługi zakończono w lipcu 2017 r.

W ramach zrealizowanego audytu energetycznego wykonano niezbędne pomiary i powstał z niego szczegółowy raport.

Dotychczasową współpracę z konsorcjum EIDOS EnMS Polska oceniamy bardzo dobrze. Zlecone prace wykonane zostały profesjonalnie i rzetelnie.

– Z-ca Dyrektora Działu Administracji

Drosed

Niniejszym potwierdzam, że konsorcjum EIDOS EnMS Polska przeprowadziło dla Grupy Drosed z siedzibą w Siedlcach audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz norm z rodziny PN-EN 16247. Konsorcjum EIDOS EnMS Polska dało się poznać jako profesjonalny partner solidnie i terminowo wywiązujący się ze swoich zobowiązań.

W ramach prac audytorskich zespół EIDOS EnMS Polska wykonał szereg analiz energetycznych, w tym: określenie charakterystyki energetycznej, identyfikację obszarów znaczącego wykorzystania energii, propozycje poprawy wyniku energetycznego w zakresie gospodarki energią elektryczną oraz innymi mediami.

Z przeprowadzonego audytu przygotowano szczegółowy Raport z audytu energetycznego zawierający między innymi opis i diagnozę stanu istniejącego; zestawienie głównych obszarów wykorzystania energii; określenie wskaźników wyniku energetycznego; identyfikację i analizę rozwiązań prowadzących do poprawy wyniku energetycznego wraz z analizą finansową.

Dotychczasową współpracę z EIDOS EnMS Polska oceniamy pozytywnie i chcemy rekomendować ją jako solidnego i godnego zaufania partnera w obszarze zagadnień dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej.

– mgr inż. Jerzy Woronko, Główny Inżynier Zakładu

Lufthansa

 

 

United Colors of Benetton

 

 

Pin It on Pinterest

Share This